Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie ACV laat van zich horen

Meer nieuws
ACV 2015-02-25 Prioriteit aan sterke eerste pensioenpijler
FEB 25

Prioriteit aan sterke eerste pensioenpijler

Verbijsterd verneemt het ACV dat verzekeringskoepel Assuralia het gewaarborgd rendement op aanvullende pensioenen wil terugschroeven van 3,25 naar 0,4 %. Bepaalde aanvullende pensioenen zouden op die manier tot de helft gereduceerd worden. Naast de geplande indexsprong van de regering - die alle werknemers zal treffen - bedreigt Assuralia op haar beurt de koopkracht van toekomstig gepensioneerden met een aanvullend pensioen. In het pensioendebat de komende maanden zal het versterken van de eerste pensioenpijler dan ook dé prioriteit zijn voor het ACV.
United victims of Benetton
FEB 24

24 februari: Die-in actie aan Benetton winkel in Brussel

Twee maanden voor de herdenking van 2 jaar Rana Plaza, zijn de slachtoffers van de instorting nog altijd niet vergoed. Benetton is het enige grote internationale merk dat kledij inkocht in Rana Plaza, dat tot nu toe geweigerd heeft een vergoeding te betalen voor de gewonden en de families van de overleden slachtoffers. Na grote internationale druk maakte Benetton bekend dat ze een bijdrage zullen storten in het Fonds dat opgericht werd om de slachtoffers te vergoeden. Ze weigeren echter om het bedrag dat ze zullen storten publiek te maken. De slachtoffers en de consumenten hebben het recht om te weten wat Benetton bijdraagt. Daarom organiseerde de Schone Kleren Campagne aan de Benetton winkel in Brussel een die-in actie. 
ACV  2015-02-13 Indexsprong
FEB 18

Indexsprong: harde hand voor werknemers en sociale uitkeringen. Gulle hand voor de andere inkomens

De Tijd bericht dat de federale regering bij haar voornemen blijft om een indexsprong op te leggen aan werknemers, ambtenaren en gerechtigden op sociale uitkeringen. Huurprijzen zouden wel nog geïndexeerd mogen worden. Net zoals energieprijzen, verzekeringspolissen. Aan zelfstandigen, vrije beroepen, dividenden wordt evenmin een inspanning gevraagd.Met minder koopkracht moeten werknemers dus duurdere huur en diensten betalen. Onbegrijpelijk en totaal onrechtvaardig. Dat is de keuze die deze regering maakt. De harde hand voor werknemers en sociale uitkeringen. De gulle hand voor de andere inkomens.
ACV 150218 Stakingsrecht
FEB 18

Internationale actiedag: stakingsrecht is een mensenrecht

Het in sommige kringen bon ton om het stakingsrecht aan te vallen. En bijgevolg het bestaan van vakbonden in vraag te stellen. Het stakingsrecht is echter een drukkingsmiddel dat hoort bij de werking van de democratie en dat nodig is om artikel 23 van de Rechten van de Mens te waarborgen. De schendingen van syndicale rechten blijven zorgwekkend. Geweld en moord zijn geen uitzondering. Daarom nemen de drie Belgische vakbonden, IVV, EVV en de Liga voor de Mensenrechten deel aan de internationale actiedag ter verdediging van de vakbondsvrijheid en het stakingsrecht als fundamenteel mensenrecht. Als men het stakingsrecht aanvalt, valt men alle grondrechten aan. Bekijk ook de fotoreportage op facebook.
ACV 150217 Sociale m-v van het jaar 2015
FEB 17

Steven Bogaert sociale man van het jaar 2015

Veel stemmen, veel twijfels, maar uiteindelijk is hoofddelegee Steven Bogaert de verdiende winnaar van de verkiezing van de sociale m/v van het jaar 2015. Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Gids op Maatschappelijk Gebied, het opinieblad van Beweging.net. Van de 5 genomineerden werd hij weerhouden. "Een moderne delegee in moeilijke tijden" die bij treinstellenbouwer Bombardier met zijn militantenkern hét uithangbord voor het vernieuwen van industriële organisaties is geworden. 
Meer nieuws

Regionaal nieuws ACV laat van zich horen

Meer nieuws
Eind 2014 besliste de regering Michel I om fors te besparen op onder meer de sociale zekerheid. Dit bovenop de wijzigingen die de vorige regering al had ingezet. Langer werken is het modewoord.
Stilaan is  het besparingsprogramma  omgezet in concrete besparingsmaatregelen. Op vandaag is bijna alles omgezet in wetteksten en kunnen we al zeer concrete wijzigingen inzake landingsbaan 55-60+, brugpensioen (of nu werkloosheid met bedrijfstoeslag) en pensioen meegeven aan de werknemers uit de privésector. Vanaf maart organiseren we een aantal infoavonden in het Meetjesland.
Lees meer
Meer nieuws

Online stempelen: veilig, makkelijk en snel

Volledig werklozen kunnen op elektronische wijze via socialsecurity.be hun controlekaart invullen en naar het ACV versturen. Ben jij ACV-lid en volledig werkloos? Vervang je papieren controlekaart door een elektronische. Online stempelen betekent minder verplaatsingen. Bovendien gebeurt de betaling veiliger én sneller. Probeer het! Lees meer...
Hier vind je de contactgegevens van de beroepscentrales met vestiging in de regio Gent-Eeklo.
Lees meer
Banner eurobiljetten
Ons socialezekerheidsstelsel is gebaseerd op de betaling van sociale bijdragen op beroepsinkomsten. Deze sociale bijdragen dienen ter financiering van de vele uitkeringen en vergoedingen.
Lees meer
ACV-affiche - tijd nodig voor andere dingen
Om leven en werken te verzoenen kan je je loopbaan onderbreken. Denk aan tijdkrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof of een ander zorgverlof. Hoe? Het ACV informeert je.
Lees meer