Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Ondanks alle adviezen van experts en ondanks de acties van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront besliste de Regering een indexsprong. Maak duidelijk dat de vakbonden ook in uw naam dit NEEN-signaal verkondigen. Onderteken de petitie

Nieuws en opinie ACV laat van zich horen

Meer nieuws
Wereldsolidariteit Sociale bescherming on tour in 2015
MRT 30

Mei 2015: Sociale bescherming on tour

Meer dan 5 miljard mensen zijn niet beschermd tegen risico’s als ziekte, werkloosheid of arbeidsongevallen en komen in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. Wat betekent dit concreet in het leven van die mensen? En wat gebeurt er in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om dit aan te pakken? Dit kom je te weten op de tour 'sociale bescherming' begin mei. Een initiatief van ACV, CM en Wereldsolidariteit.
2015-03-26 Discriminatie op de arbeidsmarkt
MRT 26

Snel concrete maatregelen nemen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

Het debat over discriminatie op de arbeidsmarkt laait weer op. “Het probleem is dan ook enorm”, stelt Stefaan Peirsman van de diversiteits- en migratiewerking van het ACV vast.  ”Terecht is er nu veel aandacht voor de discriminatie van mensen met een migratieachtergrond. Maar ook bijvoorbeeld oudere werknemers en mensen met een arbeidshandicap krijgen vaak af te rekenen met deze problemen. We moeten ook heel concrete maatregelen nemen.” 
ACV 2015-03-26 Vlaamse begrotingscontrole
MRT 26

Vlaamse regering kan factuur niet opnieuw doorschuiven naar werknemers en gezinnen en moet inzetten op rechtvaardige fiscaliteit

Morgen komt de Hoge Raad van Financiën met zijn begrotingsadvies. Daarna start de Vlaamse begrotingscontrole. Geen gemakkelijke oefening. De Vlaamse vakbonden willen niet dat de factuur opnieuw doorgeschoven wordt naar werknemers en gezinnen. Inspanningen moeten rechtvaardig verdeeld worden. Daarom moet de Vlaamse regering nu meer dan ooit  inzetten op rechtvaardige fiscaliteit. 
ACV 2015-03-23 Pensioen op 67 is geen oplossing
MRT 23

Pensioen op 67 geen oplossing: welke rol voor sociale partners?

Hoewel de regering zich ertoe verbonden had om met de sociale partners overleg te organiseren over de pensioenen in de privé- en de openbare sector, wil de regering niet dat het nog op te richten Pensioencomité standpunt inneemt over het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67. De regering kiest ervoor het pensioendossier op te hakken. In gemeenschappelijk front zullen de vakbonden zich verzetten tegen de optrekking van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Niet voor hun plezier of omdat ze principieel tegen een pensioenhervorming gekant zouden zijn, maar omdat die hervorming sociaal onrechtvaardig is en economisch absurd. 
150320 Griekenland
MRT 20

Griekenland: geen bedreiging maar kans voor Europa

De politieke aardverschuiving in Griekenland is een kans voor dit door de crisis zwaar getroffen land, maar ook voor het grondig evalueren en corrigeren van het economische en sociale beleid van de EU. De democratie op EU-niveau moet worden versterkt. Geen bezuinigingsdictaten, maar democratische initiatieven van onderaf voor een economische wederopbouw en meer sociale rechtvaardigheid. Deze initiatieven moeten worden ondersteund in het belang van de Griekse bevolking. De politieke omslag in Griekenland moet ook een kans voor een democratisch en sociaal Europa zijn! Teken de petitie.
Meer nieuws

Regionaal nieuws ACV laat van zich horen

Meer nieuws
Eind 2014 besliste de regering Michel I om fors te besparen op onder meer de sociale zekerheid. Dit bovenop de wijzigingen die de vorige regering al had ingezet. Langer werken is het modewoord.
Stilaan is  het besparingsprogramma  omgezet in concrete besparingsmaatregelen. Op vandaag is bijna alles omgezet in wetteksten en kunnen we al zeer concrete wijzigingen inzake landingsbaan 55-60+, brugpensioen (of nu werkloosheid met bedrijfstoeslag) en pensioen meegeven aan de werknemers uit de privésector. Vanaf maart organiseren we een aantal infoavonden in het Meetjesland.
Lees meer
jobstudentenkaravaan
Zijn de tickets voor Werchter weeral wat duurder? Kost liften door India meer dan gedacht? Ben je op zoek naar een vakantiejob maar weet je niet goed waar te zoeken? De oplossing is nabij! De jobstudentenkaravaan van ACV Enter komt naar je toe! Op de jobstudentenbeurzen kan je niet alleen de ideale vakantiejob vinden, je komt er ook te weten hoeveel je nu precies mag verdienen om je kindergeld te behouden, en hoe het zit met belastingen. Kom dus zeker eens langs als we in de buurt zijn.
Lees meer
Meer nieuws

Online stempelen: veilig, makkelijk en snel

Volledig werklozen kunnen op elektronische wijze via socialsecurity.be hun controlekaart invullen en naar het ACV versturen. Ben jij ACV-lid en volledig werkloos? Vervang je papieren controlekaart door een elektronische. Online stempelen betekent minder verplaatsingen. Bovendien gebeurt de betaling veiliger én sneller. Probeer het! Lees meer...
Hier vind je de contactgegevens van de beroepscentrales met vestiging in de regio Gent-Eeklo.
Lees meer
Banner eurobiljetten
Ons socialezekerheidsstelsel is gebaseerd op de betaling van sociale bijdragen op beroepsinkomsten. Deze sociale bijdragen dienen ter financiering van de vele uitkeringen en vergoedingen.
Lees meer
ACV-affiche - tijd nodig voor andere dingen
Om leven en werken te verzoenen kan je je loopbaan onderbreken. Denk aan tijdkrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof of een ander zorgverlof. Hoe? Het ACV informeert je.
Lees meer