Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Ondanks alle adviezen van experts en ondanks de acties van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront besliste de Regering een indexsprong. Maak duidelijk dat de vakbonden ook in uw naam dit NEEN-signaal verkondigen. Onderteken de petitie

Nieuws en opinie ACV laat van zich horen

Meer nieuws
150320 Griekenland
MRT 20

Griekenland: geen bedreiging maar kans voor Europa

De politieke aardverschuiving in Griekenland is een kans voor dit door de crisis zwaar getroffen land, maar ook voor het grondig evalueren en corrigeren van het economische en sociale beleid van de EU. De democratie op EU-niveau moet worden versterkt. Geen bezuinigingsdictaten, maar democratische initiatieven van onderaf voor een economische wederopbouw en meer sociale rechtvaardigheid. Deze initiatieven moeten worden ondersteund in het belang van de Griekse bevolking. De politieke omslag in Griekenland moet ook een kans voor een democratisch en sociaal Europa zijn! Teken de petitie.
WSF Logo Forum Tunis 2015
Het Wereld Sociaal Forum is een plaats waar de mondiale sociale bewegingen elkaar ontmoeten, gemeenschappelijke campagnes en actiekalenders afspreken en debatteren over hoe je de wereld in progressieve zin kan veranderen. Het Wereld Economisch Forum brengt jaarlijks sleutelfiguren van de internationale economische wereld samen voor discussie en informatie-uitwisseling. Van 24 tot 28 maart is Tunis gaststad. Met als thema ‘Waardigheid en rechten’. Via site en facebook brengt de ACV-delegatie verslag uit.
Lees meer
Marc Leemans président de la CSC
MRT 17

"Zij die al hebben krijgen nog veel meer"

De regering wil werk maken van een fiscale hervorming. “Om te komen tot een rechtvaardig belastingsysteem”, wat “betekent dat iedereen zijn deel bijdraagt en dat in een progressief inkomstenbelastingstelsel de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen”. Zo staat het er. Maar hoe geloofwaardig is die passage? De twijfel groeit aan sneltempo.
ACV 2015-03-13 Begroting en tax shift hangen samen
Het gat in de sociale zekerheid heeft voor een groot deel te maken met inkomsten die zwaar achterop blijven door loonmatiging, terugval van consumptie en de zwakke groei van de werkgelegenheid. En met de vaststelling dat aan inkomens uit vermogen nauwelijks of geen inspanningen word gevraagd. Deze vlieger kan niet langer opgaan. Daarom moet het begrotingsdebat gaan over een grondige tax shift.
Lees meer
ACV 2015-03-10 Koninklijke missie in Duitsland: terecht veel aandacht voor combinatie werken en leren
Het ACV participeert aan de koninklijke missie in Duitsland rond onderwijs. “Vooral de combinatie werken en leren, het duaal leren,  krijgt tijdens deze misse veel aandacht. 
En terecht”, stelt Ann Vermorgen van het Vlaams ACV. “Het ACV klopt al lang op deze nagel. Deze missie is voor het ACV dan ook dé gelegenheid om onze voorstellen en vragen nogmaals op de agenda te zetten.”
Lees meer
Meer nieuws

Regionaal nieuws ACV laat van zich horen

Meer nieuws
Eind 2014 besliste de regering Michel I om fors te besparen op onder meer de sociale zekerheid. Dit bovenop de wijzigingen die de vorige regering al had ingezet. Langer werken is het modewoord.
Stilaan is  het besparingsprogramma  omgezet in concrete besparingsmaatregelen. Op vandaag is bijna alles omgezet in wetteksten en kunnen we al zeer concrete wijzigingen inzake landingsbaan 55-60+, brugpensioen (of nu werkloosheid met bedrijfstoeslag) en pensioen meegeven aan de werknemers uit de privésector. Vanaf maart organiseren we een aantal infoavonden in het Meetjesland.
Lees meer
jobstudentenkaravaan
Zijn de tickets voor Werchter weeral wat duurder? Kost liften door India meer dan gedacht? Ben je op zoek naar een vakantiejob maar weet je niet goed waar te zoeken? De oplossing is nabij! De jobstudentenkaravaan van ACV Enter komt naar je toe! Op de jobstudentenbeurzen kan je niet alleen de ideale vakantiejob vinden, je komt er ook te weten hoeveel je nu precies mag verdienen om je kindergeld te behouden, en hoe het zit met belastingen. Kom dus zeker eens langs als we in de buurt zijn.
Lees meer
Meer nieuws

Online stempelen: veilig, makkelijk en snel

Volledig werklozen kunnen op elektronische wijze via socialsecurity.be hun controlekaart invullen en naar het ACV versturen. Ben jij ACV-lid en volledig werkloos? Vervang je papieren controlekaart door een elektronische. Online stempelen betekent minder verplaatsingen. Bovendien gebeurt de betaling veiliger én sneller. Probeer het! Lees meer...
Hier vind je de contactgegevens van de beroepscentrales met vestiging in de regio Gent-Eeklo.
Lees meer
Banner eurobiljetten
Ons socialezekerheidsstelsel is gebaseerd op de betaling van sociale bijdragen op beroepsinkomsten. Deze sociale bijdragen dienen ter financiering van de vele uitkeringen en vergoedingen.
Lees meer
ACV-affiche - tijd nodig voor andere dingen
Om leven en werken te verzoenen kan je je loopbaan onderbreken. Denk aan tijdkrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof of een ander zorgverlof. Hoe? Het ACV informeert je.
Lees meer